Als Koksijdenaar (Oostduinkerke) ben ik al sinds jaar en dag vertrouwd met de kracht van de zee. Deze geeft me rust en energie tegelijkertijd.

Jarenlang was ik fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad van Koksijde en was ik actief als Provincieraadslid. Na een boeiende periode als opvoeder besloot ik me te engageren voor de politiek: ik werd op 1 februari 2001 de naaste medewerker van Yves Leterme. Een achttal jaar later -2009- ruilde ik Brussel in voor Brugge en werd ik benoemd als Gedeputeerde van West-Vlaanderen.

Politiek start voor mij daar waar mensen bereid zijn om te zoeken naar een oplossing voor een bepaald probleem, graag in onderling overleg. Als christen-democraat hou ik uitdrukkelijk vast aan deze manier van werken: ik geloof meer dan ooit in het zoeken naar consensus, met een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Dit is de enige manier om vooruitgang te boeken. Én het werkt!

Als eerste gedeputeerde ben ik het aanspreekpunt voor verschillende beleidsdomeinen. Zo ben ik verantwoordelijk voor bestuurlijke organisatie binnen het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afslanking van de provincie met een focus op grondgebonden bevoegdheden.

Verder zet ik me met hart en ziel in voor het beheer en onderhoud van 2000ha aan provinciale domeinen en 100km groene assen. Daarvan getuigen belangrijke projecten zoals: de realisatie van het Zwin, de Ijzerboomgaard, Bergelen, Kemmelberg en Tillegem.

Als derde vermeld ik graag de gebiedsgerichte werking. Via de 5 streekhuizen van onze provincie werken de provinciale ambtenaren dagelijks samen met lokale besturen en streekpartners om de 5 regio’s in onze provincie te versterken en uit te bouwen.