Zaterdag 2 september 2017 werd de nieuwe locatie voor buitenschoolse kinderopvang OkieDokie in Kortemark geopend.

Zorgsite met cluster aan verschillende voorzieningen en diensten
Dit project omvat de renovatie van de vroegere staatsschool. Het oude gebouw krijgt een waaier van nieuwe functies :

  • buitenschoolse kinderopvang
  • leslokalen voor het Maria Margaretha Instituut
  • vormingssessies in het kader van opvoedingsondersteuning
  • en in de toekomst : sociaal huis, serviceflats,…

Realisatie via Selectie Winvorm
De Selectie Winvorm is een eenvoudige en snelle procedure met als doel West-Vlaamse publieke overheden te ondersteunen bij de keuze van een goede ontwerper voor hun projecten.

Financiering via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)
Een financieringsmechanisme ter bevordering van de ontwikkeling van het platteland waarin Europa, Vlaanderen en de Provincie de handen ineen slaan en lokale projecten ondersteunen.

Het dossier van de gemeente Kortemark, met de unieke multifunctionele invulling van deze locatie, werd positief beoordeeld. Ook de samenwerking met het Maria Margaretha Instituut werd als een versterkend en innovatief element beschouwd.

Voor het totale project van ruim 700.000 euro (incl. BTW) werd 150.000 euro steun voorzien vanuit het plattelandsprogramma (50% Europa en telkens 25% van Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen).