In haar zitting van donderdag 18 mei besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om 750.000 euro ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van lokale klimaatprojecten gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot, zoals het vervangen van energieverslindende lampen op sportterreinen, een energiezuinig verwarmingssysteem voor gezinnen in armoede, de aankoop van materiaal om evenementen energiezuinig te maken, enz.

​De Provincie wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied. Deze ambitie op vlak van klimaat voor haar eigen werking als instelling, maar ook voor het grondgebied, vraagt veel inspanning en niet alleen van de provinciale diensten.

Door lokale besturen te ondersteunen, moet het behalen van deze ambitie op provinciaal niveau mogelijk worden. Het reduceren van de CO2-uitstoot is daar een belangrijk element in.

Voorwaarden
De projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen: samenwerking met het middenveld is een meerwaarde, maar de realisatie moet gebeuren door of samen met een lokaal overheidsbestuur en de projecten moeten wel degelijk bijdragen tot de CO2-besparing.

De projecten worden in eerste instantie gequoteerd op vlak van:

  • de directe en permanente besparing van CO2-uitstoot
  • de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project
  • het duurzaamheidsaspect
  • het begeleidende communicatieplan gericht op de sensibilisering van het publiek

De Provincie mikt op projecten die het verschil maken op het terrein. De lat ligt hoog, maar er kan gesubsidieerd worden tot 80 % van de kosten. De minimale toelage bedraagt 10.000 euro, het maximumbedrag is 100.000 euro. De middelen die in aanmerking komen voor de berekening van de toelage kunnen zowel investerings- als werkingsmiddelen zijn. Er wordt echter geen personeelskost betoelaagd.

Er wordt voor 2017 één indienperiode voorzien. De indiendatum is 15 september 2017. Met de indieners van de goedgekeurde projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Klimaatevent voor West-Vlaamse gemeenten op maandag 26 juni
Op maandag 26 juni organiseren de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Leiedal, Eandis en Infrax een klimaatevent voor West-Vlaamse gemeenten.

Het klimaatevent vindt plaats in CC de Beuk, Torhoutstraat 9 in Kortemark en gaat van start om 16u30. Tijdens het evenement worden aan enkele gemeenten ‘klimaatbloemetjes’ uitgereikt in diverse categorieën, zoals de grootste besparing op verbruik van openbare verlichting, de meeste energiescans, het meeste budget voor de aanleg van fietspaden, enz.

Covenant of Mayors
De Covenant of Mayors (CoM, Burgemeestersconvenant) is een oproep van de Europese Commissie aan de lokale besturen om zich vrijwillig te engageren om tegen 2020 de 20% CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te overtreffen binnen het grondgebied van de gemeente.

48 steden en gemeenten in West-Vlaanderen ondertekenden het Burgemeestersconvenant al. Hiervoor hebben ze een eigen actieplan aan klimaatmaatregelen opgesteld.

De Provincie West-Vlaanderen is als Territoriaal Coördinator betrokken bij het Covenant en dient de lokale besturen te steunen en helpen waar mogelijk. Dit gebeurt via kennisondersteuning en overdracht van ervaringen en inspiratie.
Daarnaast voorziet dit nieuwe kader in de ondersteuning via een opstartkrediet voor investeringsprojecten die in eerste instantie gericht zijn op de reductie van CO2-uitstoot.