De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op donderdag 23 februari 2017 beslist om, in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen, aan 43 nieuwe projecten een subsidie toe te kennen.

De subsidies zijn voor de Provincie de grootste investering ooit op het vlak van toerisme in West-Vlaanderen. In totaal gaat het voor deze 43 projecten om ruim 3,3 miljoen euro. Ze situeren zich allemaal in de categorieën ‘infrastructuur’ en ‘evenementen’. De Provincie ondersteunt zo 13 attracties, 2 onthaaldiensten, 11 recreatieve projecten, 13 kampeerautoterreinen en 4 innovatieve evenementen.

Vermits Toerisme Vlaanderen enkel investeert in grote hefboomprojecten, neemt de Provincie West-Vlaanderen, als enig provinciebestuur met een dergelijke aanpak, het voortouw bij de steun aan nieuwe projecten en initiatieven. Het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen heeft sinds de opstart van het reglement (in 2010) een 90-tal projecten gesubsidieerd. De Provincie trok hiervoor, sinds 2010, bijna 6 miljoen euro uit.

Via het vernieuwde reglement wilde de Provincie West-Vlaanderen de toeristische sector een forse nieuwe impuls geven. De vernieuwing was nodig om complementair te zijn aan de investeringen die Vlaanderen en Europa voorzien inzake toerisme, zodat West-Vlaanderen niet achterop zou raken.