Guido Decorte (62) stelt zich op 14 oktober 2018 kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde (Lijst Burgemeester) en neemt hiermee afscheid van het politieke bestuur van de Provincie West-Vlaanderen. Guido Decorte engageert zich hiermee voor de volle 100% voor het lokale bestuur in zijn eigen gemeente.

“Ik kan terugblikken op een zeer leerrijke en goed gevulde carrière op het bovenlokale politieke leven. Ik was van 2001 tot 2009 privésecretaris van Yves Leterme. In 1994 werd ik verkozen tot provincieraadslid binnen onze provincie en sinds 2009 ben ik gedeputeerde”

Tijdens de provincieraadsverkiezingen van 2012 was Decorte nog de kampioen van het aantal voorkeurstemmen in zijn district. Toch kiest hij nu resoluut voor Koksijde.

“Dit is een bewuste keuze die ik voor mezelf heb gemaakt. Negen jaar heb ik het beste van mezelf kunnen geven als gedeputeerde en ik kijk terug op een boeiende periode met mooie realisaties. Ik denk hier in het bijzonder aan het nieuwe Zwin, het nieuwe Provinciaal domein De Ijzerboomgaard, het provinciaal domein Bergelen, de aankoop en de inrichting van de Groene Assen, de aankoop van het Provinciaal Hof. Het sterker op de kaart zetten van de grondgebonden materie, het beter kenbaar maken van de provincie, de versterking van de gebiedsgerichte werking om nog beter streekgericht te kunnen werken, het leiderschap van de deputatie….……”

Guido Decorte heeft echt goesting om nu ten volle voor Koksijde te gaan want er wachten nog heel wat dossiers waar hij graag aan wil meewerken.

“Zo is er de uitwerking van de toekomst van de luchtmachtbasis”. Guido Decorte zorgde ervoor dat de Provincie de opdracht kreeg om voor dit dossier een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken, met bijzondere aandacht voor betaalbaar wonen. Hij kent dit dossier als geen ander. “Maar ook de dorpskernvernieuwing in Oostduinkerke dorp en het nieuwe masterplan voor Koksijde-dorp zijn voor mij zeer belangrijk”.

Er is vooral de zorg voor de verdere toeristische uitbouw van de gemeente en de zorg voor de eigen bevolking in al zijn facetten. Een evenwicht vinden tussen beide is voor Guido Decorte de grote uitdaging en vooral het investeren in de mensen van Koksijde. “ Ik kijk er ontzettend naar uit om mijn schouders onder al deze projecten te zetten “.

Guido Decorte
Voor meer info: 0474/53.21.82