Per 1 januari 2018 zetten we definitief een punt achter de provinciale inbreng op de persoonsgebonden bevoegdheden. De provincie in haar afgeslankte vorm neem met het budget 2018 en volgende de vlucht vooruit om zich ten volle te ontplooien op de grondgebonden bevoegdheden die ons nog toekomen.

Tijd ook om even stil te staan bij de vraag “Waarom is er een provincie nodig?”.

De Provincie staat voor cohesie. De Provincie creëert meer samenhang, de Provincie stimuleert samenwerken, de Provincie verbindt.

Als u het mij vraagt dan is dit streven naar samenhang of cohesie op vandaag meer dan ooit een actuele troef voor ons Provinciebestuur. Het is de reden, voor mij althans, waarom we als provincie nog een toekomst hebben.

Onze Provincie bouwt als regiobestuur en kennispartner bruggen en versterkt de samenhang. En dit niet enkel door inzet van middelen of faciliteren van onderlinge contacten. Nee, meer en meer is het onze eigen expertise, het menselijke kapitaal van onze organisatie dat ons sterk in de markt zet.

De Provincie is nodig om voor de burger coherent beleid te maken.

  • De Provincie zorgt voor een beleid door en voor West-Vlamingen. We kiezen er voor om op het terrein, in onze provincie, het verschil te maken. Omdat we er van overtuigd zijn dat de West-Vlamingen dit verdienen. We bouwen aan een goede veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving in onze Provincie.
  • We voeren een beleid op provinciaal niveau omdat we geloven in deze schaalgrootte. Projecten en problemen uit tal van beleidsdomeinen zijn niet adequaat op te lossen op niveau van een lokaal bestuur. Anderzijds is er ook de vaststelling dat de bestuurlijke afstand tussen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Overheid en de problemen op het terrein vaak te groot is, en moeilijk te overspannen.

De volledige beleidsverklaring kan je hier bekijken : beleidsverklaring nov 2017