In 2017 werd een tweede oproep binnen het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen gelanceerd, specifiek voor het ‘logies van de toekomst’.

Voor de eerste maal wordt ingezet op private ondernemers met infrastructuursubsidies voor projecten die innovatie en beleving bieden in de logiessector. Het toerisme verandert immers razendsnel en ook de West-Vlaamse logiessector dient ten volle de kaart van innovatie en diversificatie te trekken.

Er werden 6 actuele thema’s bepaald: beleving, familievriendelijkheid, duurzaamheid, zorgtoerisme, kwaliteitsvol kamperen en de realisatie van nieuwe, originele logiesvormen. Projecten moeten op één of meerdere van deze thema’s inspelen om in aanmerking te komen voor betoelaging. Deze projecten dienen een onderscheidende meerwaarde te bieden voor de aantrekkelijkheid van het logies en van de regio.

De Provincie West-Vlaanderen reserveerde een half miljoen euro ter ondersteuning van de private logiessector. Er werden 41 dossiers ingediend. De beste, meest creatieve, projecten ontvangen nu financiële steun.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 19 oktober 2017 beslist om aan 32 projecten een subsidie ‘logies van de toekomst’ toe te kennen voor een totaal bedrag van 519.158,90 €.

Provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen
In 2016 keurde de provincieraad het vernieuwde provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen goed. Om het toeristische en recreatieve hart van West-Vlaanderen te versterken, investeert de provincie fors in infrastructuur, evenementen en logies. Voor de subsidies toeristische impulsen komen niet alleen lokale besturen en vzw’s in aanmerking, maar nu ook private rechtspersonen.

De eerste oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor investeringen in toeristische infrastructuur en kampeerautoterreinen en meerdaagse, innovatieve evenementen werd afgesloten eind 2016. Begin 2017 werden 43 subsidies voor toeristische infrastructuur en evenementen toegekend voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen €.